Szimbólumok

Számok

0: Az őslétezés állapota.
1: A Teremtő száma. A kezdet, eredet, egység, egész, Isten és az egyén szimbóluma. 
2: A dualitás, az ellentét, az egyesülés és az egyensúly szimbóluma. 
3: A világ hármas osztottságát szimbolizálja: szellem – test – lélek, születés – élet – halál, múlt – jelen – jövő, vallási jelentésben a szentháromság jele. 
4: A kozmikus tökéletesség száma. Négy égtáj, négy évszak, az emberélet négy stádiuma.
5: Az egységet, az egyensúlyt és a harmóniát fejezi ki. 
6: Univerzális harmóniát, stabilitást, egyensúlyt szimbolizál. 
7: Az isteni hármas és a földi négyes összegét adó szám. A teremtés befejezettségét és tökéletességét szimbolizálja. 
8: Az univerzális rend szimbóluma.
9: Az isteni hármas megsokszorozódása. A tökéletesség, az örökkévalóság szimbóluma.
10: A tökéletesség és a tudás szimbóluma. Visszatérés az 1-hez és a 0-hoz, de erőiket egyesítve.
11: A tökéletlenség száma, a 10-es ellentétpárja.
12: A teljesség, az egység, a hit, a boldogság szimbóluma.
13: Szerencsés és szerencsétlen számnak is tartják. A tarot a halál fogalmával köti össze, de ez egyben újjászületés, átváltozás is.

Színek 

Arany: A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a halhatatlanság, a dicsőség jelképe.
Barack: A melegség, a vidámság, a hosszú élet jelképe. Erősíti a férfi jellegzetességeket.
Barna: A föld színe. Az anyaság, a gondoskodás, a termékenység, a stabilitás, a vezeklés, az egyszerűség, az alázat jelképe.
Bíbor: Az emberszeretet, az idealizmus, a bölcsesség jelképe.
Ezüst: A természetfölötti képességek, a jólét jelképe. Erősíti a női jellegzetességeket.
Fehér: A fény, a tisztaság, a tökéletesség, az együttérzés, a nyugalom jelképe.
Fekete: A titok, a megérzés, az újjászületés, az éjszaka jelképe.
Kék: A megfoghatatlanság, a végtelenség, a szabadság, a nyugalom, a harmónia jelképe.
Lila: A mértékletesség színe. A magabiztosság, az intuíció, az empátia, az alázatosság, a bűnbánat jelképe. Egyesíti magában a kék és a zöld színek hatásait.
Narancs: A szeretet és a boldogság színe. Az önkontroll, a vitalitás, a vidámság, a melegség, a kreativitás jelképe. Egyesíti magában a sárga és vörös színek hatását.
Rózsaszín: A szeretet, a béke, a nyugalom, az egyetemes gyógyulás jelképe. Erősíti a női jellegzetességeket.
Sárga: A barátságosság, az optimizmus, az örök fény, a természet, az alázatosság jelképe.
Szürke: Semlegesítő hatású. A lelki gyógyulás, a szelídség, a szeretet, a hűség jelképe.
Türkiz: Az érzékenység, a megérzés jelképe. Egyesíti magában a kék és zöld színek hatását.
Tűzpiros: A változás, a szerelem, a melegség, az életerő, a biztonságérzet, az ősbizalom jelképe.
Zöld: A növekedés, a bizalom, a hit, a nyugalom, a jó közérzet jelképe. 

Egyéb szimbólumok

Alma: A szerelem, a termékenység és a tudás szimbóluma.
Antilop: A szabadság szimbóluma.
Atlantiszi szimbólum: Védelmező és gyógyító ereje van. Megvéd a rossz kívánságtól, átoktól, rontástól, minden káros energetikai hatástól.
Babérkoszorú: Védelmet jelent a fertőző betegségekkel szemben, örökzöld növény lévén az örökkévalóság szimbóluma, csodatévő növénynek is tartják. 
Bambusz: A hajlékony, ég felé törő, egyenes szárú növény az alázat, a rugalmasság, az alkalmazkodás, a tökéletes ember szimbóluma, aki meghajol a vihar előtt, majd újra felemelkedik.
Borostyán: Az elszántság, a hosszú élet, az öröklét szimbóluma. 
Buddha: A gazdagság szimbóluma, biztosítja a család jólétét. A szó jelentése: felébredett, megvilágosodott.
Búzakalász: A kenyér szimbóluma - amit kérünk az Atyánkhoz forduló imában - ami a test táplálására való kenyér, és a Lélek vagy a jámborság kenyere is a Szellemben éhezők számára. Egyben az élet és termékenység szimbóluma is.
Dávid csillag (hatágú csillag):  Az egységet és a harmóniát jelképezi, Isten és ember kapcsolódását. A felső háromszög a Szellem áramlása az anyagba, az alsó az Anyag törekvése a szellemi felé. Egymásba fonódnak és így kialakul közepén a harmónia.
Delfin: Az életöröm, a barátság, az egyensúly, játékosság szimbóluma; összeköti az eget a földdel, Isten üzeneteit közvetíti felénk.
Dharma kerék (tan kereke): A jog és a szabályok ősi szimbóluma a buddhizmusban. A kerék küllői a buddhizmus nyolcágú ösvényét jelképezik: helyes szemlélet, helyes szándék, helyes beszéd, helyes cselekvés, helyes élet, helyes erőfeszítés, helyes éberség, helyes elmélyedés.
Egymásba kapcsolódó két kör: A dualitás és a szövetség jele.
Elefánt: A termékenység, a bölcsesség, a tisztaság szimbóluma.
Eper/szamóca: A keresztény felfogás szerint a feddhetetlen erkölcsű ember szimbóluma, az alázatosság jelképe. 
Ezerszirmú lótusz: A megvilágosodás szimbóluma.
Fa: Az egyik leggazdagabb szimbólum. Ez a növény áll a legközelebb az emberhez. Egyenesen áll, gyökerei vannak, növekszik, termést, virágot hoz, megöregszik és meghal. Ugyanazokat a ciklusokat éli meg, mint az ember. Egy nagyon szép rituálé tartozik hozzá: egyes helyeken fát ültetnek, amikor megszületik egy gyermek.
Felfelé mutató háromszög:  Azt jelzi, hogy az emberi természet az isteni felé igyekszik.
Fokföldi ibolya: Feltölt energiával, harmóniát és jókedvet áraszt. Erősíti a pozitív gondolkozást, nyitottabbá tesz, segít az emberi kapcsolatok elmélyítésében.
Frézia: A bizalom szimbóluma.
Fukszia: A gyarapodást, a fogantatást és a boldogságot jelképezi; a gyerek és a szülők szimbóluma.
Füles kereszt (Anch):  Az örök élet, a halhatatlanság szimbóluma. Távol tartja betegségeket, a rontást, hosszú és boldog életet biztosít. Segít együtt élni a múlttal.
Fűzfa: Az igazság és őszinteség fája. Gyors növekedése miatt a termékenység, életerő szimbóluma is.
Galamb: A béke és anyaság szimbóluma, de a "lélek madarának" is nevezik.
Görög kereszt (egyenlő szárú kereszt): Két szárának metszéspontja az univerzum központja. A kereszt összekapcsolja a vízszintest a függőlegessel, a Földet az Éggel, az időt az örökkel, a természetet a természetfölöttivel. A felfelé törekvést és az evilági terjeszkedést szimbolizálja, az egyensúlyról gondoskodik. 
Gyöngyvirág: A szeretet szimbóluma.
Harangvirág: Az alázatosság, a szelídség és kehely formája miatt a termékenység szimbóluma is.
Hármas kör: A testet és a szellemet jelenti, s a kettőt összekötő lélek hídját. A belső kör a szellem, a külső a test, a középső a lélek. Ezen kívül szimbolizálja az anyagi, az asztrális és a szellemi világot.
Három egymásba kapcsolódó kör: A három sík – a fizikai, az asztrális és a mentális sík – szükséges összműködését jelenti. Jelent minden hármasságot, amely áthatja egymást.
Háromágú szigony: Jelképezi a három erő - a Teremtés, Megőrzés, és a Pusztítás egyensúlyát.
Háromszög: Az ember három fő összetevőjét szimbolizálja: a testet, szellemet és a lelket.
Hattyú: A szépség, a szerelem, a hűség, a lelki tisztaság és az újjászületés szimbóluma.
Hold: A női erők, a béke, a tisztaság szimbóluma.
Hórusz szeme (Udzsat-szem): Az erő, a tudás, az újjászületés és megértés szimbóluma.
Hóvirág: A remény és a tisztaság szimbóluma.
Hullámvonal: A szabályos, ritmikus változás jelképe: az élet ritmusa, az éj és a nappal váltakozása, a szív lüktetése, az óra ketyegése, a kozmikus ismétlődés. Minden, ami keletkezik, él és működik hullámvonalban halad. 
Ibolya: Az igaz ember szerénységét és alázatosságát jelenti. A remény, a megújulás szimbóluma.
Kamélia: A hála és a szépség szimbóluma.
Kamilla: Az érzékek, a szellem nyugalmát jelképezi.

Kard: A hatalom, az erő, a bátorság és védelem jelképe.
Kehely: Az intuíció, a megérzések, a befogadás szimbóluma.
Kelta hurok: Megvéd a negatív hatásoktól; az egymásba fonódó szálak jelképezik az élet folytonosságát, hogy az utadat nem akasztja meg semmilyen szerencsétlenség, betegség.
Kerék, vagy körben lévő kereszt: A körforgás szimbóluma. Az újrakezdést, a megújulást jelképezi.
Kígyó: A bölcsesség az értelem, az emberben élő szexuális és teremtő életerő szimbóluma. Indiában a földábrázoláshoz kötődik és anya szimbólum is.
Korona: A földi múló érték jelképe.
Kos: A napisten szimbóluma.
Kör: a világmindenséget, a határtalan teret, a korlátlan időt jelenti. Ez Isten alapmintája, ez az abszolút semmi, amely azonban képes mindent világra hozni, és mindent visszavenni és elnyelni. Egységet, egészséget, tökéletességet, a kiteljesedett tudatot szimbolizálja. A legegyetemesebb szimbólum.
Krizantém: A kitartás, a hosszú élet, az erényesség szimbóluma. Emellett a pihenés és nyugalom szimbóluma is.
Lant: Hét húros hárfa, amelyen a Törekvő saját életének zenéjét tanulja meg játszani. A zenét saját életével teremti meg.
Latin kereszt: Azt a törekvést szimbolizálja, hogy az ember centruma és hite a földtől elmozduljon és a szellemi szférába emelkedjen.
Lefelé mutató háromszög: Ha csúcsával lefelé mutat, a Szellem áramlása az anyag, az anyagi felé mutat.
Liliom: A tisztaság, a tökéletesség, a könyörületesség és a fenség szimbóluma. A gondviselést jelképezi.
Lóhere: A védelem, a gyarapodás, a lelki egyensúly, a jólét és a szerencse szimbóluma. 
Lótusz: A tisztaság, az újjászületés, a megújulás, az örök élet, a lelki fejlődés, a teremtés szimbóluma. 
Lótuszülés: A lótuszülésben meditáló keleti ember a felfelé mutató háromszög analógiája. Csak a piramis értelmének egyik, mégpedig a legalsó, fizikai síkján tapogatózik.
Macska: A macskának a hagyomány szerint kilenc élete van, így az újjászületés, és az örök túlélés jelképe is. A rend és tisztaság szimbóluma is. Olyan lény, amelyik minden porcikájában kecses és szép, nyugalomban és mozgásban egyaránt. 
Makara (halfarkú aligátor): A nemi vágyak és szenvedélyek szimbóluma. Farka, a kundalíni kígyóéhoz hasonlóan feltekeredik.
Mandula: Az egészség szimbóluma.
Mindent látó szem: Isten szemét jelképezi.
Nap: Az életet adó fény; üzenete: Hozz létre, teremts valamit!
Napraforgó: Mindig a fény felé fordul, erőt és lelkesedést ad, támogatást nyújt lelki megpróbáltatások idején.
Nefelejcs: A hűség szimbóluma.
Nevető buddha: Segíti a gyermekáldást. A gazdagság és bőség szimbóluma.
 

Négyzet: Jelöli az összes teremtmény eredeti állapotát. Állapota a tudatlanságnak, jelenti az elementáris Világot, jelenti a négy égtájat, négy évszakot, négy elemet: Tűz (életvágy), Föld (jólét), Levegő (életerő), Víz (értelem).
Nyíl: Az akaraterőt és a cél elérésének képességét jelképezi. 
Om (Aum): Az isteni valóságot jeleníti meg; segíti a lélek harmóniájának megtartását. A legfelsőbb létezővel való egyesüléshez vezet.
Patkó: A szerencse szimbóluma.
Páfrány: Az őserő, a természetesség szimbóluma.
Páva: A páva az örök élet, az örök szerelem jelképe. A csábítás madara. Aki egyszer látta, soha nem felejti el. Farka az univerzum szimbóluma, kitárulkozása a lélek kitárulkozásával azonos.
Pentagram: Az ötágú csillag az ember jelképe, minden elem harmóniáját fejezi ki, és a szellem felé törekvését. Öt erő szimbóluma (Tűz, Víz, Föld, Levegő, Éter). A felfelé álló csúcs szellemi szintű segítséget ad,  a lefelé fordított a gonoszság, labilitás és a sátán jelképe, anyagi segítséget nyújt
Pillangó: Ógörögül pszükhé, aminek a jelentése: lélek. A halhatatlanság szimbóluma is.
Pitypang: A hűség, a boldogság, a szerelem szimbóluma.
Rózsa: A szépséget, a titoktartást, a szerelmet, az életet, a vért, a halált és az újjászületést jelképezi. A rózsa a szív virága is, ereje az érzelmekben, érzékiségben rejlik.
Sas: A halhatatlanság, a Szellem szimbóluma. "Én vagyok a Szellem, amely haza repül."
Spirál: az emberi fejlődés és az örvénylés jele, ha jobbra irányul, akkor a teremtő, ha balra, akkor a romboló erőket szimbolizálja.
Szamár: A termékenység, a béke, az alázat és a szegénység jelképe. 
Szem: A lélek tükre, az érzékelés szimbóluma. A Napot, minden élet forrását jelképezi.
Szív: Az élet, a szeretet, a szerelem jelképe.
Szivárvány: "A Mennyek kapujának boltíve" Minden szín benne van, így magában hordozza a mindenséget. A megfoghatatlan, légies szivárvány, gyönyörű színeivel menny és föld hídjának, vagy egységének a jelképe. A megbékélést is szimbolizálja, és magába foglalja a Teremtő Hét Sugarat és minőségeit, így is szemléltetve a Mindenséget. A szivárvány a Világ Anyjának az üzenete angyalok és emberek számára, hogy Anyjuk kiterjesztett szárnyakkal őrködik fölöttük örökké éber anyai gondossággal, és felfedi nekik dicső hétszeres szépségét, amely körülveszi az egész világot.
Szvasztika (horogkereszt, napforgó): egyike az ősi egyetemes alapszimbólumoknak, neve a szanszkrit szvaszti (jólét) szóból ered. A fény, a bő(kezű)ség, az áldás, a szerencse, a kegyeltség jele. A hinduknál szent jelnek számít, amit a mai napig használnak. Négy szára a négy égtájra mutat, horgai a világegyetem elemi teremtő- és hajtóerőit jelképezik. A mozdulatlan középpont (világtengely) körüli tér és az idő körforgását fejezi ki. Iránya kétféle lehet. A jobbra mutató szvasztika  a világmindenség fejlődését szimbolizálhatja, mert a szimbolizált forgás építő jellegű, az időspirál, amit létrehoz, életenergiát hordoz, illetve növeli azt. A balra mutató szvasztika ennek épp az ellenkezőjét teszi: lebontja, megsemmisíti az életenergiát, pusztít és rombol, a visszafejlődést szimbolizálja.  Tudnunk kell, hogy az egyensúly fenntartásához építeni és rombolni egyaránt szükséges.
Tau kereszt: Legősibb jelentésében az út jelképe, vízszintes vonala az eget, a függőleges szára pedig az ég kapcsolatát szimbolizálja a földdel. A tau az út a szellem felé, mely az ég és a föld kölcsönhatásából, tudásából, tapasztalásából fakad.
Tavirózsa: A lelki fejlődés, teremtés szimbóluma.

Telihold: A beérés, a betakarítás szimbóluma
Teve: A középkorban leggyakrabban az alázat kifejezője, hiszen térdre ereszkedik. 
Tibeti szerencsecsomó: Elűzi a bajt, a gonoszságot és az ártást; alkalmas a negatív földsugárzások kivédésére is.
Tölgyfa: Az erő és a hosszú élet jelképe. Életerőt, alkotóerőt ad, növeli az önbizalmat.
Tulipán: Ősi termékenységi szimbólum; gonosz elhárító szerepe is van.
Tűz: Az elme birodalma, és a mentális természeté. Szimbólumi jelentéséhez tartozik még a világosság, a meleg és az erő.
Viola: Az erő, a bölcsesség szimbóluma.
Víz: A születés és a halál megtestesítője. A tisztaság, a megújulás, az érzelmek jelképe. Ő a természet méhe, az egyetemes anyaméh, amelyből minden dolog születik.